Contact


Administratorem danych osobowych jest https://divemedia.pl/, adres siedziby: ul. Szafarnia 11/F8 80-755, Gdańsk , adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000370878, NIP: 9571046980, REGON: 221134324. Dane wpisanie w formularzu kontaktowych będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.